Haşir ve ahiret kelimeleri farklı manalara mı geliyor; nasıl anlamalıyız?


Haşir, bütün insanların yeniden yaratılarak mahşer meydanında toplanmaları hâdisesidir. Ahiret ise, haşirle başlayan ebedî hayatın ismidir.

Her insan, bu fani dünya hayatından sonra, dünya ile ahiret arasında bir köprü olan berzah hayatına geçecek ve ba’s (yeniden dirilme) hâdisesiyle yeni bir beden giyerek mahşere çıkacak ve böylece yeni ve ebedî bir hayata başlamış olacaklar.

"İşte, şu mevt ve sekerat ile Kadîr-i Ezelî kâinatı çalkalar; kâinatı tasfiye edip, cehennem ve cehennemin maddeleri bir tarafa, cennet ve cennetin mevadd-ı münasibeleri başka tarafa çekilir, âlem-i âhiret tezahür eder."(1)

(1) bk. Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz, İkinci Maksat.