“Çünkü ekseriyetin her biri yirmi otuz sene, belki yüz sene, belki bin mâsum kardeşlerimize bedel gelip onları bir derece zahmetten kurtarıyor.” cümlesini açar mısınız?


"... Ekseriyetin her biri yirmi otuz sene, belki yüz sene, belki bin mâsum kardeşlerimize bedel gelip onları bir derece zahmetten kurtarıyor. Hem Nurla imana hizmetiniz devam etmekle beraber, her biri az zamanda çok hizmet etmiş, bazıları on senede yüz senelik iş görmüş gibidir..." (1)

Yukarıdaki ifâdelerden şunu anlıyoruz ki; bu mektubun yazıldığı dönem ve şatlarda yapılan hizmetlerin ne kadar önemli ve kıymettar olduğunu nazara veren bir mektuptur.

Üstad; ileride ancak yirmi, otuz ve belki yüz senede yapılabilecek ve ancak bin mâsum insanla ortaya konacak bir hizmetin, çok az kişiyle şimdi yapıldığını ifâde etmektedir. Yerinde ve zamanında yapılan bir hizmetin, gelecekte nice insanları zahmetten kurtardığını dile getirmektedir.

Buradan, şu ibretli dersi çıkarmak mümkündür. Bizler de şimdi yapmamız gerekenleri yapmaz isek, gelecekte daha uzun bir zamanda ve daha çok zahmetle ancak yapılabilecektir.

(1) bk. Mektubat, On Altıncı Mektup.