İnşallah istikbaldeki islamiyetin kuvvetiyle medeniyetin mehasini galebe edecek. Cümlesine göre; Medeniyetin mehasini nelerdir? İslam'ın kuvveti galebe etmesinde nasıl bir rol oynayacaktır?


Mevcut medeniyetin seyyiatı olduğu gibi, mehâsin dediğimiz, güzel ve faydalı tarafları da vardır. Medeniyete, seyyiat veya mehâsin kazandıran insan oğludur. Mesela, televizyon bir medeniyet harikasıdır. Kendisi mâsumdur. Hayırda kullanırsak, mehâsin; şer'de kullanırsak, seyyiat elde ederiz. Bütün teknolojik araçlara bu nazarla bakmak mümkündür.

Demek oluyor ki, teknoloji ne kadar önemli ise, onu doğru kullanmak ta o kadar, hatta daha fazla önemlidir. Zira, teknolojinin yanlış kullanılması insanlık adına telâfisi imkansız zararlar doğurabilir. 

Öyle ise, İslâmiyet'in güven ve itimâd telkin eden emir ve yasakları ile teknolojinin meyveleri bir araya gelerek teknolojinin mehâsin ve güzelliği ön plana çıkaracaklardır.

Temsilde hata olmasın; İslam'dan evvel, kuvvet ve cesareti ile insanlar için tehllke ve korku saçan Hz. Ömer'in, İslam ile buluştuktan sonra, en âdil ve faydalı bir hükümdar olduğu gibi, "İnsanlığın sonunu hazırlıyor" denilen ve İslam'dan uzak devletlerce insanlık zararına kullanılan teknoloji de, İslam ahlâkı ile bir araya gelince huzurlu ve âdil bir dünyanın zuhuruna sebep olacaktır, inşâallah.