"Pencerelerden seyret içlerine girme." ifadesinde anlatılmak istenen nedir?


Bu ifade, elimizin ulaşmadığı, iktidarımızın yetmediği olay ve hâdiseler için geçerlidir. Yoksa yapılması gereken şeyleri yapmamak anlamında değildir.

Hikmetini bilmediğimiz ve müdâhale edemediğimiz nice olaylar vardır. "Neden böyle oluyor?.." diye isyan edip ve ıstırap çekmek yerine, bu olayların neticesini beklemek üzere seyredip, kadere teslim olmak gerekir.