"Ey  esbâbperest insan! Acaba, garip cevherlerden yapılmış bir acip kasrı görsen ki yapılıyor." Devamıyla açıklar mısınız?


"BİRİNCİ REMİZ: Ey  esbâbperest insan! Acaba, garip cevherlerden yapılmış bir acip kasrı görsen ki yapılıyor. Onun binasında sarf edilen cevherlerin bir kısmı yalnız Çin'de bulunuyor. Diğer kısmı Endülüs'te, bir kısmı Yemen'de, bir kısmı Sibirya'dan başka yerde bulunmuyor. Binanın yapılması zamanında, aynı günde şark, şimal, garp, cenuptan o cevherli taşlar kolaylıkla celb olup yapıldığını görsen, hiç şüphen kalır mı ki o kasrı yapan usta, bütün küre-i arza hükmeden bir Hâkim-i Mu'cizekârdır?"

"İşte, her bir hayvan, öyle bir Kasr-ı İlâhî'dir. Hususan insan, o kasırların en güzeli ve o sarayların en acibidir. Ve bu insan denilen sarayın cevherleri, bir kısmı âlem-i ervahtan, bir kısmı âlem-i misalden ve Levh-i Mahfuz'dan ve diğer bir kısmı da hava âleminden, nur âleminden, anâsır âleminden geldiği gibi; hâcâtı ebede uzanmış, emelleri semâvat ve arzın aktârında intişâr etmiş, râbıtaları, alâkaları dünya ve âhiret edvârında dağılmış bir saray-ı acîp ve bir kasr-ı gariptir."

"İşte, ey  kendini insan zanneden insan! Madem mâhiyetin böyledir, seni yapan ancak o Zat olabilir ki, dünya ve âhiret birer menzil, arz ve semâ birer sayfa, ezel ve ebed, dün ve yarın hükmünde olarak tasarruf eden bir Zat olabilir. Öyleyse, insanın mâbûdu ve melce'i ve halâskârı O olabilir ki, arz ve semâya hükmeder, dünya ve ukbâ dizginlerine mâliktir.."(1)

Gayet açık bir dil ile anlatılan bir tevhid dersidir. Binâ misalinde olduğu gibi, insan da maddi manevi bir çok terkipten oluşmuştur. İnsan, biyolojik yapısını oluşturan onlarca elemetten ve yine insanın mâhiyetini oluşturan binlerce duygulara, lâtifelere kadar farklı farklı malzemelerden yaratılmıştır.

Dünyaya gelen her insan, ihtiyaç duyduğu bütün bu malzemeleri yanı başında bulur. Kendisinin bunlara iktidarı yetmediğine göre, kâinatta ki her şeye hükmeden bir Zat'ın yardımıyla gerçekleşiyor demektir. Zira, kâinata hükmetmeyen bir Zat, bu ihtiyaçları bu kadar kolaylıkla yapamaz. Öyle ise muhtaç olduğumuz ebediyeti de yine o verecektir...

(1) bk. Lem'alar, On Yedinci Lem'a On Dördüncü Nota.