"Tahayyül-ü şetm şetm değildir. Zîrâ, mantıkça, tahayyül hüküm değildir. Şetm ise hükümdür." ifadelerini açar mısınız?


Şetm: Çirkin sözler demektir. Tahayyül-ü şetm ise: Hayalimizde bu çirkin sözlere yer vermektir. Yani, hayalimizde birisine kötü söz söylememizle gerçekten söylemiş olmayız. Zira hayalde yapılan tasarruflar bir hüküm teşkil etmez.

Bir öğrencinin yazılıdan hayalen bir alması veya beş alması bir mana ifade etmez. Bir adamın hayalen zengin olması onu gerçekten zengin etmez. Aynen bunun gibi namazda hayalimizden geçen çirkin manzaralar da namazımızı bozmaz. Nitekim ilmihal bilgilerinde namazı bozan şartlar arasında "Vesvese" diye bir madde yoktur.

Aynı şey, hayalimize gelen küfür için de geçerlidir. Cenab-ı Hakla veya Peygamber Efendimizle (sav.) alakalı küfrü gerektiren bir mana hayalimizden bir an geçse, imanımıza hiçbir zarar vermez. Zira hayal, hüküm değildir.

Nitekim hayal ile Müslüman olunmadığı gibi İslam'dan çıkmak da olmaz. İslam’a girmek için kalbin tasdiki ve dilin ikrarı gerektiği gibi, çıkarken de aynı şey lazımdır. Yani iman girdiği yerden çıkar.