EVVEL


Başlangıcı olmayan. Kadim ve ezeli olan (Allah)