FER’Î HÜKÜMLER


Esasa ait olmayan hükümler.
Temel ve değişmez hükümlerin dışında kalan hükümler.

Bak: Ahkâm-ı fer’iyye