On Üçünçü Lem'anın Beşinci İşaret'ini genel hatlarıyla açıklar mısınız?


Üstad burada, insanın günah işleme kabiliyetini ve günaha sevk eden hissiyatları tarif ediyor.

"Doğruya ve güzelliğe sevk eden o kadar sebepler ve vasıtalar varken ve de yanlış ve çirkinliği men eden ve yasaklayan o kadar yasaklayıcı unsurlar varken, insan nasıl olur da bu sebeplere aldırmadan günah işleyebilir ve nasıl yanlışa gidebilir?" diye, Üstad meseleyi güzelce tasvir edip, sonra cevabını veriyor.

İnsanın, şeytanın hilelerine kapılması ve nefsin aruzlarına mağlup olması, imansızlıktan kaynaklanmıyor; hatta imanın zayıflığından da kaynaklanmıyor. İnsanda irade ve imanı dinlemeyen bazı hissiyatlar vardır ki, bu hisler galip olduğu zaman, insanın iman ve iradesi tesirsiz kalıp, sahibini günaha sokabiliyor.

İnsandaki şehvet, öfke ve nefis, şeytanı sürekli dinleyen ve ona itaat etmeye meyilli hissiyatlardandır. Bu gibi hissiyatların baskısı ile insan günaha gittiği için, günah işlemek küfür olmuyor. Şayet günah işlemek küfür olsa idi, bu insanın kaldıracağı ve takat getireceği bir sorumluluk olmazdı. Allah, Kur’an'da "insanlara kaldıramayacağı yükü yüklemeyiz" diye açıkça ilan ediyor. Bu yüzden Allah, günahlara karşı insana tövbe ve istiğfar yolunu gösteriyor.

Öyle ise; Allah’ın, Kur’an'da şiddetle bizi istikamet ve takvaya davet etmesi, ne insanı ithamdır ne de gereksiz bir israf-ı kelamdır; ancak şeytanı dinleyen kuvvetli hissiyatları bir tadil ve korkutmaktır.  

Batıl mezhep olan Mutezile'nin iddia ettiği gibi; günah işlemek ne küfürdür, ne de şirktir. İnsanın hissiyatlarının galebesinden çıkan arizi bir durumdur, tövbe ve istiğfar ile imha edilebilir.