HABÎR


Eşyanın hakikatlerini ve gizliliklerini bilen.

Batınî haberler kendisinden saklanamayan.