Sermediyet ile Baki isminin alâkası nasıldır? "Sermediyet" kelimesini izah eder misiniz?


Cenâb-ı Hakk'ın zâtı ezelî olduğu gibi, bütün sıfatları da ezelîdir. Mahlûkatın ise, zâtları sonradan yaratıldığı gibi, o zâtlara takılan sıfatların da bir evveli vardır, onlar da sonradan yaratılmışlardır.

Bunun gibi, mahlûkatın zâtları da fanidir, geçicidir, sıfatları da. Şu var ki, bu sıfatlardan ruha mal olmuş kısmı Allah’ın izniyle ruhla birlikte bâki kalırlar.

Boy, endam, sima güzelliği gibi, makam, mevki ve servetlerle kazanılan sıfatlar da o zâtın dünyadan göçmesiyle ortadan kaybolurlar. Ancak ruha mal olan ilim, irfan, iman gibi sıfatlar ölümle ölmezler, bâki kalırlar.

Evveli olmayanın ahiri de yoktur. Allah’ın şu dört ismi birlikte zikredilirler: “Evvel, Ahir, Zahir, Batın.” 

Evvel, ezelîyeti,
Âhir, ebedîyeti ve bekayı ifade eder.
Zâhir, varlığı her şeyden daha aşikâr;
Batın ise kudsî mahiyeti idraklerin ötesinde demektir.

Sermedî ise “hem ezelî, hem ebedî olan” manasına gelir. Yani bu kelime “Evvel” ile “Âhir” isimlerine sahip olmayı birlikte ifade eder.