HAKAİK-I EŞYA


İlk yaratılan mahluk “Nur-u Muhammedi”dir. Günümüzde maddenin enerjiye dönüşmesi, bu gerçeği daha kolay anlamamıza yardımcı olmaktadır. Yani, madde enerjiye dönüştüğüne göre, enerji de maddeye dönüşebilir demektir. Demek ki, bütün gördüğümüz eşyanın başlangıcı, maddî olmayan bir asla dayanıyor. Bu ilk varlık İlahî kudretle, iradeyle, ilimle ve diğer sıfatlarla yaratılmıştır. İlahi sıfatlarla icra edilen birbirinden farklı fiiller, ayrı isimlerin tecelli etmesini netice vermiştir. Birbirinden farklı özellikler taşıyan şu gördüğümüz eşyanın hakikatleri, Cenab-ı Hakk’ın isimlerine dayanır. Yani, onların vücud bulması Mucid isminin, hayata kavuşmaları Muhyi isminin, rengârenk görünümleri Mülevvin isminin, güzel nakışları Müzeyyin isminin, birbirinden ayırıcı suretleri Musavvir isminin, hikmetli miktarları Hakîm isminin tecellisiyle olmuştur..

Bak: Hakikat