Kelâmı öyle ifrağ etmek ve istidad vermektir ki, pek çok fürûların tohumlarını mutazammın ve pek çok ahkâma me’haz ve pek çok maânîye ve vücuh-u muhtelifeye delâlet etmektir.. Açıklar mısınız?


Kelama öyle bir kalıp ve öyle bir kabiliyet vermeli ki, pek çok basit ve cüzi hükümlerin tohumları o kelamda bulunsun. Ehil olan İslam hukukçuları da, insanların gündelik hayatında gerekli olan hallere, cevapları o kelamdan çıkarabilsinler.

Kelamın kalıbının geniş ve ihatalı olması, çok hükümlere ve manalara da kaynak olur. Muhtelif mesele ve sorunlara çözüm içerir.

İşte, Allah, Kur’anı öyle bir kalıp ve kabileyette göndermiş ki, insanlığın ihtiyacı olan bütün hüküm ve yasalar o kelamda vardır. Bu kelam, öyle bir kelam ki, her iklim ve örfte yaşayan insanlara kifayet edecek hükümler onda mevcuttur.

Bu altı yüz sahifelik kelam üzerine üç yüz bin tefsir, binlerce fıkıh külliyatı, yüzlerce usul kitapları yazılmış ve halen de yazılmaktadır. Bu da onun ne kadar geniş, derin, ulvi ve kapsamlı bir kelam olduğunu ve taklidinin mümkün olmadığını aklı olana gösteriyor.