ÂLEM-İ GAYB


Âlem için yapılan değişik sınıflandırmalardan birisine göre âlem, şehadet ve gayb âlemi olmak üzere ikiye ayrılır. Bu ayırım, Allahu Tealanın Âlimü’l- ğayb ve’ş- şehade olmasıyla alakalıdır. Yani Allah hem gaybı bilir, hem de şu görülen âlemi…

Şehadet âlemi, duyu organlarımızla şahid olduğumuz, hissettiğimiz âlem; gayb âlemi ise aklımızla bildiğimiz, kalbimizle tasdik ettiğimiz, fakat mahiyetini kavrayamadığımız âlemdir. Şu varlık âleminde bu iki âlem iç içe bulunuyor. Bir başka ifade ile şehadet âleminin arkasında daima gayb âlemi görünüyor.

Beden şehadet âleminden; ruh ise gayb âlemindendir. Şu kâinat şehadet âlemi; onun arkasında işleyen kanunlar manzumesi ise gayb âlemindendir.

Bak: Gayb