HALK-I ŞER


Hayır ve şer, işlenen bir fiilin kendisiyle değil, sıfatıyla ilgili kavramlardır. Meselâ, söylemek bir fiildir. Bu fiili yaratan Allah’tır. Söylenen söz yalan ve iftira ise şer, doğru ve güzel ise hayır olur. Söyleme fiilini yaratan Allah olduğuna göre, bu hayrı da şerri de O yaratır.

Şerrin yaratılması şer değildir; şer olan, onu kesb etmek, yani şerri kazanmak, ona yönelmek ve onu irade etmektir. “Kesb-i şer, şerdir; halk-ı şer, şer değildir.” (Sözler)

Bütün ilâhî isimler gibi, bütün ilâhî fiiller de güzeldirler. Rahman ismi gibi, Kahhar ismi de güzeldir; güzel olmayan, kahrı gerektiren isyanları işlemektir.

Suç işlemek şerdir, ama suçluyu hapse atmak şer değildir.

Bu imtihan meydanının bir gereği de, kul, hayır olsun, şer olsun neyi isterse Allah’ın onu yaratmasıdır. Hidayet yolunu tercih edenlerde Hâdi (hidayete erdirici) ismi, sapık yollara girenlerde ise Mudil (dalâlete düşürücü) ismi tecelli eder. Her iki isim de güzeldirler. Güzel olmayan, hidayeti bırakıp dalâleti tercih etmek, ona yönelmektir.

Risale-i Nur’da bu hakikat açıklanırken, ateşin yaratılmasının değil ona elini vurup yakmanın şer olduğu örnek olarak verilir.