"Mehasin-i medeniyet denilen emirler, şeriatın başka şekle çevrilmiş birer meselesidir..." cümlesini açıklar mısınız?


"Tenbih: Mehasin-i medeniyet denilen emirler, şeriatın başka şekle çevrilmiş birer meselesidir..."(1)

İnsanlığın tecrübe ve kolektif akıl ile oluşturduğu bugünkü medeniyetin iyilik ve güzellikleri, İslam’ın ya da tekvini şeriatın birer kanunları, kaideleri hükmündedir. İnsan hakları, demokrasi, medeni olmak, saygı ve sevgi gibi, bugünkü medeniyetin teşvik ettiği hususlar, aslı itibarı ile İslam dininin bin dört yüz yıl önce öngördüğü ve tespit ettiği, insanlığa yakışan şeylerdir.

Peygamber Efendimiz (asm)'in veda hutbesi, bin dört yüz yıl önce irat ediliyor. Aynı ya da başka unvanlarla ifade edilmiş şeklini ise, insanlık daha yeni yeni keşfetmeye başladı. Bugünkü Avrupa toplumları, bu medeniyet seviyesini yakalamak için çok çile ve acılar çekmişlerdir. Halbuki İslam dini bu medeniyetin güzel ve iyi taraflarını ta asırlar öncesinden haber veriyor.

Özet olarak, Üstad, bugünkü medeniyetin güzellik ve iyilikleri, İslam şeriatının farklı bir biçim ve formatıdır, demek istiyor.

(1) bk. Muhakemat, Birinci Makale (Unsuru'l-Hakikat), Dokuzuncu Mukaddime.

İlgili ders videosu için tıklayınız:
Prof. Dr. Şadi Eren, Muhakemat Dersleri (11.Bölüm)