"Sen de hararet gibi bürudetinle ihrak etme..." cümlesinden ne anlamalıyız, soğukluk da yakar mı?


Ateşin hakikati birdir. Yani soğukluk dediğimiz şey; ateşin sadece bir mertebesinin adıdır, hakikat noktasında soğukluk ateşten farklı bir şey değildir. Ama insan ateşin bu mertebelerini anlayabilmek için, nispi bir sınıflandırma yapıyor. Ateşin sıfırın altında olan mertebelerine soğuk, üstünde olan mertebelerine de sıcaklık deniliyor. Bu mertebe verme işlemi, insanın zihninde olan bir şeydir, hakikatte olan bir şey değildir.

Allah, ateşe "Yakma!.." dediği zaman, ateşin hem soğukluk hem de sıcaklık makamını kapsamı içine alıyor. Şayet emir ateşin sadece sıcaklık makamına olsa idi, bu kez de ateşin soğukluk makamı yakacaktı. Bu sebeple emir kelamı, ateşin bütün mertebelerini içine almıştır. Yani; ey ateş bütün mertebelerinle İbrahim kuluma selametli ol denilmiştir. Ateşin sıcaklık derecesi nasıl nesneleri yakıyor ise, aynı şekilde soğukluk derecesi de yakar. Halk deyiminde "bahçeyi veya ağaçları soğuk yaktı" tabiri buna işaret eder.