"Şayet size münasip olmayan bir erkek kısmet olsa, siz kısmetinize razı olunuz ve kanaat ediniz." Bu cümleyi nasıl anlamalıyız?


"Hemşirelerim, mahremce bu sözümü size söylüyorum: Maişet derdi için, serseri, ahlâksız, frenkmeşrep bir kocanın tahakkümü altına girmektense, fıtratınızdaki iktisat ve kanaatle, köylü mâsum kadınların nafakalarını kendileri çıkarmak için çalışmaları nev'inden kendinizi idareye çalışınız, satmaya çalışmayınız."

"Şayet size münasip olmayan bir erkek kısmet olsa, siz kısmetinize razı olunuz ve kanaat ediniz. İnşaallah, rızanız ve kanaatinizle o da ıslah olur. Yoksa, şimdiki işittiğim gibi, mahkemelere boşanmak için müracaat edeceksiniz. Bu da haysiyet-i İslâmiye ve şeref-i milliyemize yakışmaz."
(1)

Üstad paragrafın baş kısmında, kadın evlenmeden önce yani bekar halde iken, evde kalırım ya da rızık noktasından ortada kalırım endişesi ile, serseri ve ahlaksız bir kocaya gitmesin diyor. Böyle serseri ve ahlaksız bir adam ile evlenmektense, iktisat ve kanaat ile bekar kalmak daha ehvendir.

İkinci paragrafta ise; şayet siz böyle ahlaksız ve serseri bir adam ile hata eseri evlenmiş iseniz, bu adam ile boşanmak yerine, onun nikahına razı olup sabrediniz diyor. İnşallah sizin bu rıza ve kanaatinizle, o serseri ve ahlaksız kocanız, belki ıslah olup düzelebilir diyerek, boşanma yolunu kerih gösteriyor. Burada kısmetinize razı olunuzdan maksat; kadının o ahlaksız ve serseri adam ile evlenmesinde kaderin de bir hissesi var, oraları da düşünüp boşanmak yerine sabretmesi gerektiği vurgulanıyor...

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Dördüncü Lem'a.