HASSA


Her türü diğerlerinden ayıran özelliğe hassa adı verilir. Mesela canlılar içinde düşünme kabiliyeti, insana ait bir hassadır.