"Demek, Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın onların nazarlarına temessül ve tezâhür etmesi, velâyet-i Ahmediye (a.s.m.) cihetindedir, nübüvvet itibâriyle değil." Neden nübüvvet itibariyle olumuyor, açıklar mısınız?


Nübüvvet, vehbi bir haldir. Yani Allah’ın belli ölçüler ve şartlar dahilinde yapmış olduğu ihsan ve ikramlardır. Nübüvvetin en önemli şartlarından birisi, dünya hayatı sürecinde elçilik vazifesi ile vazifelenmesidir. Bu vazife anında bazı özel ikram ve ihsanlar vardır. Hatta bu özel ihsan ve ikramlar nübüvvetin bir şiarı, bir sembolüdür.

Mesela, mucize ve vahiy bunlardandır. Nübüvvet görevi bittiği zaman, bu özel ihsan ve ikramlar da nübüvvet ile beraber  ortadan kalkar.

Sahabelerin bir anda velayet ve ulviyet makamına erişmeleri ve çok harika ikramlara mazhariyetleri, hep bu nübüvvet makamının özel ihsan ve ikramları sınıfındandır. Bu yüzden nübüvvet sürecini görmeyenler, bu özel ihsan ve ikramlardan hisse alamazlar. Onun içindir ki sahabenin en küçüğüne en büyük veli yetişemiyor.

Peygamber Efendimiz (asm)'in iki yönü vardır. Birisi şahsi kemalat ve kesbi ile kazanmış olduğu kuvve-i velayetidir. Diğeri ise vehbi olan nübüvvet yönüdür. Hiçbir zaman velayet, nübüvvete yetişemez. Zira velayette kesp,  yani şahsi çaba ile kazanılan makam vardır. Nübüvvette ise vehbilik vardır. Yani Allah’ın ihsan ve ikramı ile verilen makamlar ve feyizler vardır. İşin açığı şudur ki; insanın, kesbi elde ettiği netice hiçbir zaman Allah’ın ikram ile verdiğine yetişemez. Velayet ile nübüvvet arasında böyle bir uçurum fark vardır.

Nübüvvet ise ölüm ile kesilen bir süreç olduğu için, nübüvvete taalluk eden özel ihsan ve ikramlar buna bağlı olarak nübüvvet ile beraber kesilir gider; ama velayet yüzü kalıcıdır. Sonraki müminler sadece ve sadece Peygamber Efendimiz (asm)'in velayet yüzü ile muhatap olabiliyorlar. Allah Resulü (asm) nasıl nübüvvet yüzü ile en zirvede ise, aynı şekilde velayet yüzü ile de yaratılmışların en zirvesindedir. Ama Peygamberimiz (asm)'in velayeti de olsa nübüvvete asla yetişemez. Bu yüzden velayet muhatapları ile nübüvvet muhatapları makam ve feyiz noktasından müsavi olamazlar.