"Evet, eğer abd, hâlık-ı ef’âli bulunsaydı ve icada iktidarı olsaydı, o vakit ihtiyarı ref olurdu. 'Bir şey vâcip olmazsa, vücuda gelmez.' Yani, illet-i tâmme bulunacak; sonra vücuda gelebilir." Cümlesini açıklar mısınız?


Burada ifade edilen, insanın yaptığı fiilleri iradesiyle istediği ve onların İlahi kudretle yaratıldığını izah ve ispat etmektir. 

Allah güneşi ışık verecek şekilde, ineği de süt yapacak şekilde terbiye etmiştir. Güneş istese de istmese de ışık verir. Bu durumu insan için düşündüğümüzde ortaya şöyle bir netice çıkmaktadır: İnsan istediği şeyi tercih etme ve yapma mahiyetine sahip bir varlıktır.  Allah ona, emr-i itibari hükmünde bir ihtiyar vermiştir. Bu ihtiyarın emr-i itibari hükmünde olması, onun her bulunduğu ortama uygun fiil işlemeye mecbur olmasına mani olmaktadır. Yani insan istemedikçe ve yapmaya meyletmedikçe, herhangi bir ihtiyarî fiil ondan sudur etmez.