"Hayatın ağır tekâlifi" ne demektir?


Teklif, bir işin yapılmasını öne sürme, yük altında bırakma manasına geliyor. Tekâlif,  teklifler demektir ve  öncelikle, bu dünya imtihanında insanın yapması istenen bütün İlâhî emirleri  ifade eder.

Bir hadîs-i şerifte, “Dünyada rahat yoktur” buyurulur. Bir başka hadiste ise “Dünya ahiretin tarlasıdır.” buyrulur. Bu iki hadîsi birlikte nazara aldığımızda “tarlada rahat yoktur” sonucuna varırız. Bu dünya saadet ve mükâfat diyarı değil, imtihan meydanıdır. Bazı sorular insan takatini zorlayabilir. Ama, lâyukellifullahu… sırrınca bu dünya imtihanında insana kaldıramayacağı yük yüklenmemiştir.

Bir başka derste gemiye bindiği halde yükünü gemiye koymayıp sırtında taşamaya çalışan bir insan örneği verilir. İnsan kendi iradesini ve kuvvetini kullandıktan sonra onu aşan meselelerde Allah’a tam tevekkül ederse kendisine ihsan edilen sabır sayesinde yükünü omuzundan indirir ve İlâhî ihsanı tevekkülle bekler ve neticeyi rıza ile karşılamakla  rahata kavuşur.