Kuyu, derinlik ve ağaç diye temsil edilen insan ömrünün, bu üç temsille nasıl bir mana aldığını açıklar mısınız?


Sekizinci Söz'de geçen ilgili ifadeleri ele alıp değerlendirelim:

"Ve o kuyu ise, beden-i insan ve zaman-ı hayattır."

Buradaki kuyu insanın mahiyetini ve özünü ifade eden ruhun bedene girmesini temsil ediyor.

"Ve o altmış arşın derinlik ise, ömr-ü vasatî ve ömr-ü galibî olan altmış seneye işarettir."

 Altmış metre derinlik insanların ortalama yaşı olan altmış yıla işaret ediyor.

"Ve o ağaç ise, müddet-i ömür ve madde-i hayattır." (1)

Buradaki ağaç ise insanın maddî hayatı ve geçirdiği ömrüdür. İnsan, altmış metre derinliğinde bir hayatın içine sarkıtılmıştır, ama her metre içinde ayrı bir âlemi vardır.

(1) bk. Sözler, Sekizinci Söz.