Ta beşer de sair kainattaki kardeşlerine müsavi olabilsin ve sırrı hikmeti ezeliye nev i beşerde dahi takarrur etti denilebilsin, ifadelerini izah eder misiniz?


Allah, varlık alemleri içinde birbirinden farklı çok alemleri yaratmıştır. Bu muhtelif alemlerde hükmeden hayır ve haktır. Hayır ve hak ezeli bir hakikat olmasından dolayı hiçbir zaman yok olup zayi olamaz.

İnsanlık alemi bu alemler içinde en önemli bir alemdir. İmtihan gereği, insanlık aleminde hayır ve şer mukayese ve mücadele için beraber yaratılmıştır. Ve hayır ve şer sürekli çarpışma ve muaraza içindedir. Bu yüzden bazen şer tamamen olmasa da, hak ve hayra galebe edebiliyor. İnsanlık alemindeki bu mücadele bazen hayrın, bezen şerrin lehinde tecelli ediyor. Ama şer ezeli ve daimi bir hakikat olmamasından dolayı, müstekar ve sabit olamaz. Bir gün mutlaka hak ile yeksan olmaya mahkumdur. İnsanlık aleminde de elbette hak ve hayır gelecek ve insanlık aslına rücu edecektir.

Kardeşleri hükmünde olan diğer muhtelif alemler ile hayır ve hak noktasında mütenasip konumuna kavuşacaktır. Zira varlık alemleri içinde mutlak galip hayır ve haktır. İnsanlık alemindeki şerrin geçici galibiyeti ise, daimi ve sabit bir durum değildir.

Üstad'ın, ”sair kainattaki kardeşlerine müsavi olabilsin” tabirindeki sair kainatlardan kast ettiği; kainat ve alemler, diğer gaybi alemlere işaret ediyor. Diğer gaybi alemlerde hayır ve hak tam galiptir. O alemlerde isyan ve küfür gibi şerler yoktur. İnsanlık alemi de hayır ve hakka rücu ederse, bu alemlerle müsavi olup uyumlu bir hale gelirler.