"Milleti İslâmiyetle aşılamak istiyoruz." ifadesini nasıl anlamak gerekiyor, izah eder misiniz?


"Tahribatçı ehl-i bid'a iki kısımdır."

"Bir kısmı, güya din hesabına, İslâmiyete sadakat namına, güya dini milliyetle takviye etmek için, 'Zaafa düşmüş din şecere-i nuraniyesini milliyet toprağında dikmek, kuvvetleştirmek istiyoruz.' diye, dine taraftar vaziyeti gösteriyorlar."

Bu birinci kısım bidat ehli, dinin yeniden ihya edilmesinin ve kuvvet bulmasının; ancak milliyetçilik ile mümkün olacağını savunuyor. Bunlara göre önce Türk unsuru öne çıkarılacak, güya sonra İslam tekrar yeniden Türk unsuru ile ihya olacak. Tıpkı Osmanlının kurtuluşunun Turancılık ile mümkün olacağını savunanlar gibi.

"İkinci kısım, millet namına, milliyet hesabına, unsuriyete kuvvet vermek fikrine binaen, 'Milleti İslâmiyetle aşılamak istiyoruz.' diye, bid'aları icad ediyorlar."(1)

Burada din bunlar için bir araç, bir kılıf hükmündedir. Yani milliyetçilik amaç, din araçtır. Asıl gaye milliyet olup, din ise bunun bir meşrulaştırma ya da dindar milliyeti kandırma işlemidir. Yani; faşizan sapkınlıklarını din kılıfı ile yutturmaya çalışıyorlar. Milliyetçiliğin bulaştığı bir fikir, asla İslam alemini birleştirmez, tam tersine ayrıştırır, akim bırakır. Bu yüzden İslam milliyetçiliği esastır. Yani İslam dininin milliyeti, bütün unsur milliyetçiliklerinden üstündür ve onlara ihtiyaç bırakmaz.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup Yedinci Kısım.