"Ve o müstemlekât sahipleri, onları inletmemek ve sızlatmamak için elini çekmiş, elini kaldırırken indirmiş..." Buradaki, "Elini kaldırırken indirmiş." ne demektir, bunu yapan kimlerdir?


"İKİNCİSİ: Avrupa'nın ejderhaları (büyük devletleri) her ne vakit şu devlet-i İslâmiyeye bir tokat vurmuşlarsa, üç yüz elli milyon İslâmı ağlatmış ve inletmiş. Ve o müstemlekât sahipleri, onları inletmemek ve sızlatmamak için elini çekmiş, elini kaldırırken indirmiş. Şu hiçbir cihetle istisgar edilmeyecek mânevî ve daimî bir kuvvetüzzahr yerine hangi kuvvet ikame edilebilir, gösterilsin. Evet, o azîm mânevî kuvvetüzzahrı menfi milliyetle ve istiğnâkârâne hamiyetle gücendirmemeli."(1)

Avrupa’nın büyük sömürgeci devletleri, İslam aleminin hamisi ve muhafızı olan Osmanlı Devletini yıkmak için çok planlar ve programlar yapmışlardır. Osmanlı gücünü İslam milliyetinden alıyordu, sonraları bu unsuriyet fikrini yani ırkçılık, Avrupa içimize attı ve Osmanlının o haşmet ve gücü ırkçılık yüzünden eriyip gitti.

Ve Osmanlının yıkılması ile bütün İslam alemi hamisiz ve muhafızsız kalınca; çile ve sömürgeler dönemi başladı. Avrupa’nın zalim devletleri elini kaldırır gibi yaparken, ikinci tokatı İslam alemine aşk etti. Yani zulüm ve sömürgeleri ardı ardına artarak devam etti demektir.

Nitekim Birinci Dünya Savaşı ve sonrası bunun en somut örnekleridir.

(1) bk. Mektubat,  Yirmi Altıncı Mektup, Üçüncü Mebhas.