"Fakat bazan cüz'î ve hususî bir hadise, büyük bir âlemi istilâ eder." cümlesine örnek verir misiniz?


"Fakat bazan cüz'î ve hususî bir hadise büyük bir âlemi istilâ eder. Hangi köşede dinlenilse, o hadise işitilir. Ve bazan da büyük tahşidat, düşmanın kuvvetine karşı değil, belki izhar-ı haşmet için yapılır. Meselâ, hadise-i Muhammediye (a.s.m.) ve vahy-i Kur'ân'ın hadise-i kudsiyesi, umum semâvat memleketinde, hattâ o memleketin her köşesinde en mühim bir hadise olduğundan, doğrudan doğruya çok uzak ve çok yüksek olan koca semâvâtın burçlarına nöbettarlar dizilip, yıldızlardan mancınıkları atarak casus şeytanları tard ve def ediyorlar vaziyetinde göstermek ve ifade etmekle, vahy-i Kur'ânînin derece-i haşmetini ve şâşaa-i saltanatını ve hiçbir cihette şüphe girmeyen derece-i hakkaniyetini ilâna bir işaret-i Rabbâniye olarak, o vakitte ve o asırda daha ziyade yıldızlar düşürülüyormuş ve atılıyormuş. Kur'ân-ı Mu'cizü'l-Beyan dahi, o ilân-ı tekvîniyeyi tercüme edip ilân ediyor ve o işaret-i semâviyeye işaret eder."(1)

Mesela; Kadir Gecesi cüzi ve dünyevi bir hadise olmasına karşın, bütün sema aleminde bulunan meleklere sirayet edip, onların dünyaya inmesine vesile oluyor. Yine miraç, Peygamber Efendimiz (asm)'in hususi ve cüzi bir seyahati iken, bütün sema ve kainat alemini istila ile kendinden söz ettiriyor.

Yine Üstad'ın vermiş olduğu misalde; vahyin inmesine alamet olması için, semada hayırlı ve şerli mahlukların harp yapması buna güzel bir örnektir.

(1) bk. Lem'alar,  Yirmi Sekizinci Lem'a.