"Katl ve küfür, tahrip ve tecavüz olduğu için, gayre tesirat yapar." cümlesini açıklar mısınız?


"Katl ve küfür, tahrip ve tecavüz olduğu için, gayre tesirat yapar. Bir dakikada katl, lâakal, zâhirî âdete göre, on beş sene maktulün hayatını selb eder, onun yerine hapse girer. Bir dakika küfür, bin bir esmâ-i İlâhîyi inkâr ve nukuşlarını tezyif ve kâinatın hukukuna tecavüz ve kemâlâtını inkâr ve hadsiz delâil-i vahdâniyeti tekzip ve şehadetlerini reddetmek olduğundan, kâfiri, bin seneden ziyade esfel-i sâfilîne atar, hâlidîn'de hapseder."(1)

İnsan vücudunun bir azasına bıçak saplandığı zaman, sadece o azayı iptal etmiyor, vücudun diğer azalarını da mahv edip yok ediyor. Bu da insan vücudunun tamamen ölümüne sebep oluyor. Bir ormanda bir yere sigara izmariti atıldığı zaman, sadece atılan yeri değil, koca ormanı kül ediyor. Milletin seçmiş olduğu bir başbakanın makamına hakaret, sadece başbakanın şahsında kalmıyor, ona oy veren herkese tesir ediyor.

Kainattaki bütün mahlukat, Allah’ın varlığına ve marifetine hizmet ederken, birisi inkar ve küfre girse; bütün kainatın hukukuna tecavüz etmiş oluyor. Zira kainatın bütün gayret ve kuruluş amacı; tevhit ve marifet içindir. İnkar ise; bütün amaç ve gayrete bir hakaret, bir tezyiftir. Öyle ise kişinin inkarı orada kalmıyor, bütün kainatı istila ediyor, sigara kıvılcımının koca ormanı istila etmesi gibi.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Sekizinci Lem'a.