"Ve keza, istiğrâkı ifade eden لاَ Kur’ân’ın her köşesinde rekz ve her yerinde zikredilen deliller, burhanlar, hücuma gelen şek ve şüpheleri def ile Kur’ân’ın o gibi lekelerden münezzeh olduğunu ilân eder." İzah eder misiniz?


ﻻ ﺮﻴﺏ ﻓﻳﻪ âyetindeki ’a "en-nafiye li’l-cins" denilir ve isim cümlesinin başına gelerek cümlenin ifade ettiği hükmü mutlak olarak (istisnasız) nefy eder. Yani olumsuz manada mutlak olarak ifade eder.

Mesela: ﻻ ﻔﺍﺋﺪ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺪﺍﺀ "Düşmanlıkta hiçbir fayda yok." demektir.

Buna göre âyetin meali: "Kur’an’da hiçbir cihette şüpheye mahal yoktur."