"O hazine-i gaybda eşyanın icadı “Kün” emriyle bağlıdır." cümlesini açıklar mısınız?


Kün fe yekün (ol der oluverir), yani O bir şeyi yaratmak istediği zaman, “Ol” demesi kafidir. Burada anlatılmak istenilen husus, Allah’ın eşyayı yaratmasındaki kolaylık ve suhulettir. Allah herhangi bir şeyi yaratırken zorlanmaz. Allah  için büyük küçük, ağır hafif, gibi maddi kayıtlar yaratma noktasından engel teşkil etmezler. Onun sonsuz kudretinin karşısında büyük küçük gibidir, ağır hafif gibidir. İşte bu yaratmadaki kolaylık ve suhulet KÜN, yani OL emri ile tasvir edilmiştir.

Kainatta ne kadar mülk varsa, hepsinin icadı ile bir tek zerrenin icadı, Allah’ın kudreti karşısında müsavidir. Bütün nefisleri yaratmak ona bir nefisi yaratmak kadar kolaydır. İşte bu manalar “kün” emri ile tanımlanmıştır. Âdeta Allah’ın kün emrinin içinde sonsuz mülkler ve hazineler vardır, onlara "Meydana çıkın!.." komutu geldi mi meydana çıkarlar.

İşte Allah bu derecede mülk ve kudret sahibidir.