"Esbab dağdağasından ve vesâitin karanlık perdelerinden kurtulup, Rabb-i Rahîmlerine, makarr-ı saltanat-ı ebedîsinde perdesiz kavuşmak", ne demektir?


Cenab-ı Hak bu dünyada sebepleri, iş ve icraatlarına bir perde, bir vasıta yapmıştır. Yani elmayı ağacın eliyle, yumurtayı tavuğun vasıtası ile bize ikram ediyor. Her nimetin ardında işleyen rahmet ve kudret elinin önünde sebepler vaz edilmiş. Bu yüzden net ve berrak bir şekilde Allah’ın rububiyet ve uluhiyetini sebepler arkasında göremiyoruz.

Deha derecesindeki filozofların sebepleri ilahlaştırması ve sebepler arkasında işleyen Allah’ın rahmet ve kudret elini görememesi meselemizi izah ve ispat eder.

Ama ahiret aleminde, bu sebepler aradan kalkıp, direkt olarak Allah’ın rahmet ve kudret eli iş göreceği için, perdesiz olarak Allah’ın rububiyet ve uluhiyetini seyredeceğiz. Sebepler olmadığı için, doğrudan her nimet ve ikramın arkasında Allah’ın isim ve sıfatlarını bizzat göreceğiz. Halbuki bu alemde, ehli iman bile çok kuvvetli bir tefekkürden sonra ancak görebiliyor.

Üstat bu ibareler ile sebeplerin ahiret aleminde olmayacağını ve perdesiz olarak Allah’ın isim ve sıfatlarını göreceğimizi kast ediyor.