"Evet, kuvvet hakta ve ihlasta olduğuna" Risale-i Nur hizmeti delil oldu mu?


Risale-i Nurların yazıldığı dönem ve şartlarına dikkat ile bakılırsa, bu mana çok iyi anlaşılır. Üstad Hazretleri ve talebeleri maddi yönden zayıf ve çaresiz ve onların düşmanları olan zındık komite ise; gayet kuvvetli ve devleti elinde tutuyor. Yani maddi açıdan orantısız bir güç farkı var, buna rağmen Risale-i Nurları susturup imha edemiyorlar. Bu da Nur talebelerinin ihlasına ve samimiyetine kati bir şekilde işaret eder. Zira böyle orantısız bir güç farkına karşı mağlup olmayıp, onlara boyun eğmemek, Üstad'ın şahsi güç ve kuvvetinden gelen bir şey değil, Allah’ın inayet ve yardımı ile mümkün olur. Allah’ın inayet ve yardımı da ancak muhlisleredir.

Risale-i Nurların kuvvet ve tesiri sadece ikna ve ispat özelliğinden değil, samimiyetinden de besleniyor. Zira çok kuvvetli ve ikna gücü yüksek olan kitaplar, iman hakikatlerini Risale-i Nurlar kadar kalplere nakşedip insanlara tesir edemiyorlar. Demek tesir ve kuvvet sadece ikna ve ispat ile olmuyor, onun yanında samimiyet ve ihlas da gerekiyor. Risale-i Nurların tesir ve kuvvetinin arkasında, ihlas ve samimiyet de hükmediyor.

Nasıl yemek, en güzel malzemeler ile pişirilse; ama tuz olmazsa o yemek tat vermez ve eksik kalırsa, aynı şekilde amelin tuzu ve ruhu da ihlastır; ihlasın olmadığı bir fiil ya da amelde bir şeyler eksiktir. Risale-i Nurların mükemmel olması ve mükemmel hizmet etmesi, ihlasının içinde olduğuna işaret eder. Şayet ihlas olmasa idi, Risale-i Nurlar tat vermezdi.

İhlas ve samimiyet, Allah’ın bütün isimlerini kendine çeken bir mıknatıs gibidir. İhlası elde eden, Allah’ın isimlerinin kuvvetini de arkasına alır. Böyle olunca zayıf ve az olan ihlaslı kuvvet, çok ve fazla olan ihlassız kuvvete galebe eder. Risale-i Nurlar bunu, fiilen üstünde gösteriyor.