HİZBUŞŞEYTAN


Hizbuşşeytan ifadesi, Mücadele Sûresi 19. ayette geçer. Ehl-i imanla mücadeleyi esas alan her insan, hizbuşşeytan’a dahildir.

Günahkâr müminler için bu tabir kullanılamaz. Onlar nefislerine uyarak bazı günahları işleseler de şeytana ve onun yolunda çalışanlara karşıdırlar.