"Ekseriyet-i mutlaka ile dalâlet ve şer, menfidir ve tahriptir ve ademîdir ve bozmaktır. Ve ekseriyet-i mutlaka ile hidayet ve hayır, müsbettir ve vücudîdir ve imar ve tamirdir." cümlelerini açıklar mısınız?


Hayır ve vücut, çok şart ve sebeplerin bir araya gelmesi ile oluşan ve vücut bulabilmesi için kudret ve ilim gibi sıfatlara muhtaç olan bir hadisedir. İnsan bu şartları ve sebepleri hazırlayacak kudret ve ilme sahip olmadığı için, hayırda eli kısadır. Elinden sadece dua, iman, şuur ve niyet gelir. İnsan diğer vücudi şartları tahakkuk ettirecek bir mahiyete sahip olmadığı için, hayra icat noktasında sahip olmakta aciz ve zayıftır. Binanın yirmi usta ile yirmi günde yapılması gibidir.

Şer ve adem ise; bir şartın iptal edilmesi ve bir vazifenin terk edilmesi ile vuku bulur. Yani bir şeyi yok etmek, o şeyin bir şartını iptal etmekle olabilir.

Mesela; insanın hayatı bütün kainat fabrikasının işlemesi ve çalışması ile olurken, hayatın sönmesi bir şartın iptali ile ya da bir vazifenin terk edilmesi ile olabiliyor. Nefes almasa, yemek yemese insan ölür.

İşte kafir ve zalimlerin mesleği tamir ve vücut vermek değil, dağıtmak ve yok etmektir. Dağıtmak ve yok etmek için de az bir masraf ya da cüzi bir iştigal yetiyor.

Kafirlerin işi kolay, müminlerin işi zordur. Bu sebeple kafirler Müminlere bazen galebe edebiliyorlar. Bu, kafirlerin kuvvetli ve haklı olduğu anlamına gelmez. Kafirleri galip getiren mesleklerin adem ve tahrip olmasıdır.