HURİ


Huriler cennet için yaratılmış fevkalade güzel varlıklardır. Huriler sadece erkeklere değil aynı zamanda hanımlara da hizmet edecekler, isteklerini yerine getireceklerdr.

Nasıl ki bir hükümdarın sarayında pek çok kız ve erkek hizmetkar olur, onun gibi her birine dünya genişliğinde saltanat verilen cennet ehlinin köşk ve saraylarında nice huri ve gılmanlar bulunacaklar ve cennet ehline hizmet edeceklerdir.