"Çok büyük bir ehemmiyeti haiz olması hasebiyle, o zaman Şam’da bir hafta içinde iki defa tab edilmiştir." Hutbe-i Şâmiye'nin o zamanki tesiri nasıl olmuş ki, iki defa basılmış?


Hutbe-i Şamiye kitabının başında da yazıldığı gibi; iki defa Arapça basılmış bu eserin ehemmiyeti elbette tartışılmaz. İçinde bulunduğumuz zamanın içtimai ve siyasi problemlerini ve hastalıklarını öncesinde güzelce teşhis eden, sonrasında da tedavi yollarını güzelce tarif eden bu kitap, elbette çok merak edileceğinden, birden fazla tab edilmesi gayet hikmetli görünüyor.

Bu eserde Müslümanlar olarak bizi Orta Çağlarda durduran ve kelepçeleyen altı temel hastalığımızdan bahsedilir. O hastalıklar da bunlardır:

Birincisi: Ye’sin, ümitsizliğin içimizde hayat bulup dirilmesi. 
İkincisi: Sıdkın hayat-ı içtimaiye-i siyasiyede ölmesi.
Üçüncüsü: Adavete muhabbet.
Dördüncüsü: Ehl-i imanı birbirine bağlayan nuranî rabıtaları bilmemek.
Beşincisi: Çeşit çeşit sarî hastalıklar gibi intişar eden istibdat.
Altıncısı: Menfaat-i şahsiyesine himmeti hasretmek.

İşte bunlar, İslam aleminin geri kalmasına sebep olan ana amillerdir. O karanlıklı ve meyus ortamda insanların nasıl bir ışığa ve teselliye ihtiyacı olduğu, izaha ihtiyaç olmayacak kadar bedihi bir hakikattir.

Hutbe-i Şamiye, İslam'ın iki mühim unsuru olan Araplar ve Türklere mühim bir reçete olduğu gibi, küçük unsurların da nerede durmaları ve ne yapmaları gerektiği hususunda mühim dersler ve düsturlar içeren bu eser, elbette aç bir insanın ekmeğe ve suya kavuşması gibi tesir edecek ve etmiştir.