ALLAH


Varlığı zâtından olup, uluhiyete mahsus, selbî ve subutî bütün kemâl sıfatlara sahip bulunan.

Bütün kemâl sıfatlara sahip ve bütün noksan sıfatlardan münezzeh Vacibü’l-Vücud.