Peygamberimiz kaçıncı hayat mertebesini yaşamıştı?


Efendimiz (asm) hayatta iken, mucizeleri ve kendine has bazı özeliklerinden başka, hep Birinci hayat mertebesini yaşamıştır. Zira O, birinci hayat mertebesini yaşayanlara örnek olmak için gelmişti. Başka bir hayat mertebesini yaşaması düşünülemez. Ancak bu mertebei hayat daha çok, Efendimiz (asm)'in maddi ve bedeni hayatı için geçerlidir. Manen onu anlamak mümkün değildir. Nitekim Üstadımız da bu mana boyutuna dikkat çekerken şu ifadeleri kullanmaktadır:

"Elbette o zât-ı Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm, dua neticesi olarak öyle bir makam ve mertebededir ki, bütün ukul toplansa, bir akıl olsalar, o makamın hakikatini tamamıyla ihata edemezler."(1)

Yukarıdaki tezi Üstadımızın şu ifadelerine istinaden çıkarmış bulunmaktayız:

"Peygamberimiz (a.s.m.), mucizâtından ve hasâisinden başka, ef’al ve ahval ve etvârında beşeriyette kalıp, beşer gibi âdet-i İlâhiyeye ve evâmir-i tekvîniyesine münkad ve mutî olmuş. O da soğuk çeker, elem çeker, ve hâkezâ... Her bir ahval ve etvârında harikulâde bir vaziyet verilmemiş, tâ ki ümmetine ef’âliyle imam olsun, etvârıyla rehber olsun, umum harekâtıyla ders versin. Eğer her etvârında harikulâde olsaydı, bizzat her cihetçe imam olamazdı, herkese mürşid-i mutlak olamazdı, bütün ahvâliyle rahmeten li’l-âlemîn olamazdı."(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Mektubat, Yirmi Dördüncü Mektup'un Birinci Zeyli.

(2) bk. Sözler, On Beşinci Söz'ün Zeyli.