"Şu mevcudatın âli bir makamı, ehemmiyetli bir vazifesi vardır. Zira onlar mektubât-ı Rabbâniye ve merâyâ-yı Sübhâhiye ve memurîn-i İlâhiyedirler. Küfür ise, onları âyinedarlık ve vazifedarlık ve mânidarlık makamından düşürüp,.." Burayı açar mısınız?


Kainatın kuruluş amacı ve gayesi; Allah’ın varlığını ve isimlerinin manalarını talim ve tarif etmek içindir. Bütün mahlukatın intizam ile çabalamaları ve gayretleri, hep bu marifet ve muhabbet üzerinedir. Yani bütün kainat, "insan beni okusun ve benden Yaratana intikal etsin" amacı ile hizmet ediyorlar. Güneşin doğması, yıldızların parlaması, bulutların hareketi hep bu mana üzerine bina olmuşlar. 

Kainat bir ağaçsa, insan bu ağacın neticesi ve meyvesi, kainat bir gemi ise insan bu geminin kaptanı hükmündedir.

İnsanın şu kainat içinde en önemli vazifesi; iman ve ibadettir. Bütün kainat, insanın bu vazifesinin tahakkuk etmesi için hareket ve hizmet ediyor. Öyle ise insanın iman ve ibadet vazifesini terk etmek olan küfrü irtikap etmesi, bütün kainat ve çalışanlarının hukukuna bir tecavüz, bir hakarettir. 

Küfür; kainatın bütününde çok parlak bir şekilde görünen marifet ve muhabbet maksadını bir inkar, bir abesiyete mahkum etme ameliyesidir. Nasıl öğrenci için açılan bir okula, öğrencinin gitmemesi okulun maksadını boşa çıkarmak ise, insanın marifet ve muhabbeti için dizayn edilmiş şu kainatı, küfür ile görmezden gelmesi de aynı şekilde kainatın maksadını boşa çıkarmak ve onun hukukuna bir tecavüzdür. 

Küfür bir cihetle kamu suçudur, öyle ise Allah’ın kafire kainat adına kamu davası açması ve cezalandırması gayet makul ve mantıklıdır.