İLM-İ BEYAN


Edebiyatın hakikat, teşbih, istiare, mecaz, kinaye gibi kısımlarını açıklayan ilim.

Bak: Beyan