"Tahayyül", "tefekkür", "tasavvur", "tevehhüm" arasındaki farklar nelerdir?


Tahayyül: Hayal etmek olup, mahal ve mekanı kuvve-i hayaliyedir. Yani hayal kuvvesinde gerçekleşir.

Tefekkür: Fikretmek ve düşünmek olup, mahal ve mekanı kuvve-i akliyedir. Yani akıl kuvvesinde cereyan eden bir olaydır.

Tasavvur: Soyut manalar üstüne elbise dikmektir. Yani mücerret manaları resmetmek ve somut hale getirmek demektir. Bu tefekkürün bir ileri merhalesi olup, mahal ve mekanı yine dimağ ve zihindir.

Tevehhüm (Vehim): Kelime olarak müphem ve mânasız korku, belirsiz fikir ve düşünce anlamlarına geliyor. Aynı zamanda cüz'i ve ince mânaların anlaşılmasına yarayan bir idrak kuvveti. Günümüzün tabiri ile asılsız ve mesnetsiz kuruntu demektir. Akıl ve iradenin terbiyesine girmeyen ve insanı sürekli taciz eden bir duygudur. İnsan bu duygu sayesinde fikren ve manen teyakkuzda durur ve terakki eder. Bu duygunun esiri olmamak kaydı ile insana faydalıdır. 

Akıl ve kalp itminan bulsa da, bu vehim kuvveti kolay kolay teslim-i silah etmez. Ancak ilimde ve imanda yüksek makam sahibi zatlar, bu duyguyu teslim-i silaha mecbur ediyorlar.

Bu sayılan şeylerin hepsinden insan mesul olmuyor. Mesuliyet; ancak bunların kalben tasdik edilmesinde vuku bulur.