İMAMET


İmamlık, önderlik.
Halifelik.

İmamet iki kısma ayrılır:

1-İmamet-i suğra: Namazda cemaate yapılan imamlık.

2-İmamet-i kübra: Emir-ül mü’minîn, yani müslümanların manevî reisi olmak.