"Âhirzamanda, Âl-i Beyt-i Nebevînin (a.s.m.) cemaat-i nuraniyesini temsil eden" Mehdi, seyyidler cemaatini nasıl temsil edecek?


"Âhir zamanda, Âl-i Beyt-i Nebevî (a.s.m.)'nin cemaat-i nuraniyesini temsil eden Hazret-i Mehdî'de ve cemaatindeki şahs-ı manevide ancak içtima edebilir..."(1)

Evvela; yukarıdaki cümleden; hem Hazreti Mehdi'nin, hem de cemaatinin büyük ekseriyetinin seyyid olacağı anlaşılıyor. Yani çoğunluğu seyyid olan bu insanlar Mehdi'nin ortaya koyacağı hizmet prensipleri etrafında toplanıp hizmet edecekleri anlaşılıyor.

Saniyen; gerçek seyyidliğin sünnet-i seniyyeyi yaşamak olduğu hakikatinden hareketle; Hazreti Mehdi ve cemaatinin, sünneti, gerçek manada temsil ederek hizmet edecekleri ve muvaffakiyetlerinin en büyük kuvveti sünnet olacağı ifade edilmiş olabilir.

(1) bk. Kastamonu Lahikası, 117. Mektup.