Risalelerde Mehdî'nin 2011'de geleceğini iddia ediyorlar, varsa nerde olduğunu söyler misiniz?


Risale-i Nur'da 2011 tarihinde Mehdi’nin çıkacağına dair sarih veya zımni bir ibareye rastlayamadık. Ancak Risalelerin birçok yerinde istikbaldeki bir mehdiden bahsediliyor. Mesela, Kastamonu Lahikası'nda şöyle bir ifade geçer:

"Tâ âhir zamanda, hayatın geniş dairesinde, asıl sahipleri, yani Mehdî ve şakirtleri Cenâb-ı Hakkın izniyle gelir, o daireyi genişlettirir ve o tohumlar sümbüllenir. Bizler de kabrimizde seyredip Allah’a şükrederiz."(1)

(1) bk. Kastamonu Lahikası, (72. Mektup).