Mehdilik veya Mehdi hakkında bilgi verir misiniz?


Mehdi meselesi hadislerde mutlak bırakıldığı için, "Şu şahıs kesinlikle mehdidir." demek yanlış olur. Ancak birileri hakkında mehdi olabilir kanaatini taşımanın bir sakıncası yoktur. Risale-i Nur'da mehdilik bir şahıstan ziyade, bir cemaat olarak tarif ediliyor. İnsanların beklediği mehdi ise bu cemaatin dümdarı ve çekirdeği hükmündedir. Cemaatin yol haritasını ve nasıl hareket edeceğini eserleri ve fikirleri ile gösterecek, onu takip eden cemaat ise, o yola ve eserlere göre hareket edecektir. Zaten kainattaki adetullah denilen sisteme uygun olan mana da budur.

Yoksa insanüstü güçlere sahip  bir adam gelip, bütün insanlığı bir dokunuş ile değiştirip dönüştürecek demek, safsatadan başka bir şey değildir. Bu manada  bir mehdiyi beklemek çok safdillik olur.

Gerçekçi bir mehdi anlayışı ve Risale-i Nur'un genel mehdi profili şöyledir:

Müceddid ve alim bir insan olup, insanları küfür ve  fikri dalaletten kurtarıp, asrın gereklerine uygun bir sosyal ve siyasal yapıyı eserlerinde göstererek, hem Müslümanlara hem de insanlığa rehber olacak bir zattır. Bu zat bir çekirdek olup, nurani bir ağaç şeklinde sosyal yapının kurallarına göre gelişip büyüyecektir. Bu da zaman ve mücadele ile olacaktır.

Mehdi hakkında tasavvur edilen bir çok görev, Mehdinin bizzat kendi döneminde değil, sonraki dönemlerde cemaati ve takipçileri tarafından ifa edilecektir. Bu vazifelerden avamca  en önemli telakki edileni, İslam toplumlarının müspet olarak sosyal ve siyasal dönüşümüdür. Bu da uzun vadeli bir dönüşümdür. Bu dönüşüme bir insan ömrü yetmez. Bu yüzden mehdi, avamca, en önemli vazife  telakki edilen bir çok sosyal ve siyasal vazifeleri kendisi göremeyecektir. Mehdi bu üç vazifeden en önemlisi olan iman vazifesini görüp, diğer iki vazifeyi de sosyal hareketliliğe ve cemaatin dönüştürücülüğüne bırakacaktır. Yani parlak İslam hakimiyetini külli bir şekilde dünyaya tatbik edecek unsur  İslam cemaatleridir. Bu cemaatler tabi ki, büyük Mehdi’nin eserleri ve fikirleri ile hareket edecektir.

Üstad'ın ifadelerinden, ileride büyük mehdinin geleceği manası çıkarılamaz. Bazı ifadeler bunu anımsatsa da Risale-i Nur'un genelinden ve bütününden bu mana çıkarılamaz. 

Risale-i Nur'da ileriye dönük bazı ifade ve işaretler bu sosyal ve siyasal dönüşümün şiddetli olduğu ve yaşandığı merhalelerdir. Yoksa bir şahıs ya da zata işaret manasında değildir. Ama farkı meslek ve meşrepten insanların kendi mesleklerine göre yaptığı Mehdi tasavvurlarına yanlış ya da hata demiyoruz; bunu zaman gösterecektir. Şayet yanlış ise zaman bu yanlışı zahir bir şekilde ortaya koyacaktır.

İlave bilgi için tıklayınız: 

MEHDİ GELMİŞ MİDİR?