Mehdi zamanında çıkacak olan "siyah sancaklılar"dan söz ediliyor. Bunlar müteşabih midir, yoksa Şiîlerin bir zannı mıdır?


“Muhakkak doğudan bazı insanlar çıkar ki, Mehdîy-i Ahir zamanın hakimiyeti için zemin hazırlarlar.”(1)

“Horasan tarafından çıkan siyah sancaklıları gördüğünüzde, kar üzerinde sürünerek de olsa onlara gidin. Çünkü onların içinde Allah’ın halifesi Mehdî vardır.”(2)

Yukarıda kaynaklarını verdiğimiz hadislerde, siyah sancakları beraberinde olan bir taifenin, doğudan çıkıp Mehdi (r.a)'ye zemin hazırlayacaklarını ifade ediyor. Ama bu hadisler müteşabihtir. Yani; mânası ehil âlimler tarafından te’vil ve tabire muhtaç olan hadislerdir. Dolayısı ile Şia'nın bir zannı değil, Ehl-i sünnet kaynaklarında geçen bir hadistir. Lakin mânası kapalı, müteşabih bir hadistir.

Dipnotlar:

(1) bk. Fetava-i Hadîsiyye, İbn-i Hacer-i Heytemi, 40.
(2) bk. age.