Mehdi ile ilgili Üstadımız herhangi bir tarih vermiş midir? Mehdi konusunu nasıl anlamalıyız?


Mehdi meselesi hadislerde mutlak bırakıldığı için, kati bir şey söylemek yanlış olur. Risale-i Nur'da mehdi, bir şahıstan ziyade bir cemaat olarak tarif ediliyor. İnsanların beklediği mehdi ise, bu cemaatin dümdarı ve çekirdeği hükmündedir. Cemaatin yol haritasını ve nasıl hareket edeceğini eserleri ve fikirleri ile gösterecek, onu takip eden cemaat ise o yola ve eserlere göre hareket edecektir. Zaten kainattaki adetullah denilen sisteme de uygun olan mana budur.

Yoksa insanüstü güçlere sahip bir adam gelip, bütün insanlığı bir dokunuş ile değiştirip dönüştürecek demek safsatadan başka bir şey değildir.

Gerçekçi bir mehdi anlayışı ve Risale-i Nur'un genel mehdi profili şöyledir: Müceddid ve Alim bir insan olup, insanları küfür ve  fikri dalaletten kurtarıp, bu asrın gereklerine uygun bir sosyal ve siyasal yapıyı eserlerinde göstererek, hem Müslümanlara hem de insanlığa rehber olacak bir zattır. Bu zat bir çekirdek olup, nurani bir ağaç şeklinde sosyal yapının kurallarına göre gelişip büyüyecektir. Bu da zaman ve mücadele ile olacaktır.

Mehdi hakkında tasavvur edilen bir çok görev, mehdinin bizzat kendi döneminde değil sonraki dönemlerde cemaati ve takipçileri tarafından ifa edilecektir. Bu vazifelerden avamca en önemli telakki edilen İslam toplumların müspet olarak sosyal ve siyasal dönüşümüdür. Bu da uzun vadeli bir dönüşümdür. Bu dönüşüme bir insan ömrü yetmez. Bu yüzden mehdi, avamca en önemli vazife telakki edilen bir çok sosyal ve siyasal vazifeleri kendisi göremeyecektir.

Risale-i Nur'da ileriye dönük bazı ifade ve işaretler bu sosyal ve siyasal dönüşümün şiddetli olduğu ve yaşandığı merhalelerdir; yoksa bir şahıs ya da zata işaret manasında değildir. Ama farklı meslek ve meşrepten insanların kendi mesleklerine göre yaptığı mehdi tasavvurlarına yanlış ya da hata demiyoruz. Bunu zaman gösterecektir. Şayet yanlış ise zaman bu yanlışı zahir bir şekilde ortaya koyacaktır.  

İlave bilgi için tıklayınız:

MEHDİ GELMİŞ MİDİR?