Mehdi-i Âli Resul nedir? Üstad Mehdi-i Âli Resul müdür? Mehdinin iman hizmetinde yardımcısı, Nur'un şahs-ı manevîsi midir?


Mehdi-i Âli Resul tabiri; Mehdi (ra)’nin Peygamber Efendimiz (asm)'in soyu olan Ehl-i Beytten olacağını ifade eden bir tabirdir. Yani Mehdi seyyid olacak, demektir.

Üstad, talebelerinin ifadesi ve şahitliği ile Peygamber Efendimiz (asm)'in soyundandır. Yani Âl-i Resuldür.

Bediüzzaman Hazretlerinin varislerinden seyyid Salih Özcan'ın naklettiğine göre, bir gün Üstad'la aralarında şu konuşma geçer:

- Salih sen seyyidsin, değil mi?
- Evet! Üstadım.
- Peki Seyyid Salih, sence ben seyyid olabilir miyim?
- Muhakkak Üstadım, siz seyyidsiniz.
- Seyyid Salih, ben anne tarafından Hüseyni, baba tarafından ise Haseni’yim.(1)

İman vazifesini Mehdinin bizzat kendisi ifa edecek, onun diğer iki vazifesi olan hayat ve şeriatı ise, onun şahsı-ı manevîsini temsil eden nuranî cemaati yapacaktır. Üstad'ın Mehdi olup olmaması meselesinde arif olana küçük emare kâfidir.

(1) bk. Şahitlerin Dilinden, Salih Özcan.