Mehdi-Âli Resul nedir? Üstad Mehdi-Âli Resul müdür? Mehdinin iman hizmetinde yardımcısı, Nur'un şahs-ı manevisi midir?


Mehdi-ali resul tabiri; Mehdi (ra)’in Peygamber Efendimiz (asm)'in soyu olan Ehl-i Beytten olacağını ifade eden bir tabirdir. Yani Mehdi seyyid olacak anlamındadır.

Üstad, talebelerinin ifadesi ve şahitliği ile Peygamber Efendimiz (asm)'in soyundandır. Yani Âl-i Resuldür. Üstad'ın nesebi ile ilgili, Üstad ile talebesi arasında şöyle bir hatıra mevcuttur:

Bediüzzamanın varislerinden seyyid Salih Özcan'ın naklettiğine göre, bir gün Üstad'la aralarında şu konuşma geçer:

- Salih sen seyyidsin, değil mi?
- Evet! Üstadım.
- Peki Seyyid Salih, sence ben seyyid olabilir miyim?
- Muhakkak Üstadım, siz seyyidsiniz.
- Seyyid Salih, ben anne tarafından Hüseyni, baba tarafından ise Haseni’yim.(1)

Mehdi (ra)’in yardımcısı ve onun üç vazifesinden; hayat ve şeriatı tesis edecek olanlar, onun şahsi manevisini temsil eden nurani cemaatidir. Mehdi kendisi bizzat iman vazifesini ifa edecek, kalan diğer iki vazifesini ise nurani cemaatine tevdi edecektir. Üstad'ın Mehdi olması meselesinde Arif olana işaret yeter, demek kafidir.

(1) bk. Şahitlerin Dilinden, Salih Özcan.