"Bir tek muhbirin yalan olabilir haberiyle yüzde bir tek ihtimal-i tehlike ve bir ay hapis imkânı bulunan..." cümlesini açar mısınız, “bir ay”dan kasıt nedir?


"İki yolun -hadsiz muhbirlerin kat'î ihbarları ile- en kısa ve kolayı ve yüzde yüz Cennet ve saadet-i ebediyeyi kazandıranı bırakıp en dağdağalı ve uzun ve sıkıntılı ve yüzde doksan dokuz Cehennem hapsini ve şekavet-i daimeyi netice veren yolunu ihtiyar ettiği halde, dünyada iki yolun, birtek muhbirin yalan olabilir haberiyle yüzde birtek ihtimal-i tehlike ve bir ay hapis imkânı bulunan kısa yolu bırakıp, menfaatsiz -yalnız zararsız olduğu için- uzun yolu ihtiyar eden bedbaht, sarhoş divaneler gibi, dehşetli ve uzakta görünen ve ona musallat olan ejderhalara ehemmiyet vermez, sineklerle uğraşıyor, yalnız onlara ehemmiyet verir derecede aklını, kalbini, ruhunu, insaniyetini kaybetmiş oluyor."(1)

İnsanın dünya hayatında en küçük bir zarardan korunmak için, bir kişinin bu zarar olabilir demesini dikkate alması ve yolunu değiştirmesini akıl gerektirirken, yüzde yüz ebedi zarar diyen binlerce doğru ve sadık insanların ihtar ve ikazını ciddiye almaması, hakikaten düşündürücü bir durumdur. 

Buradaki bir ay hapisten maksat; dünyanın küçük ve basit zararlarına kinayedir. Yani dünya işlerinde birisi bize dese "şu işi yaparsan bir ay hapis verirler", biz hemen o işten uzaklaşırız; ama yüz binlerce peygamberler küfür ve fısk yolunda bir ay değil, ebedi hapis riski ve tehlikesi var demelerine rağmen, insanların ekserisi bunu dikkate almıyorlar.

(1) bk. Şualar, On Birinci Şua, İkinci Mesele.