İNÂYET


İkram, yardım, ihsan, lütuf, iyilik, bağış.